Mogu li javni naručitelji sudjelovati na PlatiMe?

Primatelji eRačuna koji su javni i sektorski naručitelji mogu sudjelovati na PlatiMe i tako omogućiti dobavljačima trenutno poboljšanje likvidnosti.

Javni naručitelji, među kojima su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, su također subjekti koji kupuju robu ili nabavljaju usluge od brojnih gospodarskih subjekata na tržištu. To su mikro, male i srednje tvrtke, ali isto tako i obrtnici te obiteljska gospodarstva.

Poslovni odnosi između javnih tijela i privatnih tvrtki često održavaju gospodarsku aktivnost u ruralnim krajevima i to otvaranjem radnih mjesta i povećanom proizvodnjom.

Ono što je specifično kod javnih i sektorskih naručitelja su posebni propisi nabave uvjetovani Zakonom o javnoj nabavi, što posljedično može dovesti i do dugih rokova plaćanja.

Većina jedinica lokalne samouprave plaćanja obavlja sukladno svom proračunu, odnosno planiranoj dinamici plaćanja obaveza.

Kako bi poslovali s javnim i sektorskim naručiteljima, gospodarski subjekti su obavezni izdavati eRačune. Riječ je o zakonskoj obavezi koja je nastupila još 2018. godine, a koja im danas otvara mogućnost lakšem pristupu izvoru financiranja izlaganjem eRačuna na platformi PlatiMe.

Javni i sektorski naručitelji na PlatiMe

Na PlatiMe sudjeluju pošiljatelji eRačuna, primatelji i otkupitelji. Pošiljatelji mogu biti neki od gore navedenih gospodarskih subjekata, a primatelji eRačuna javni i sektorski naručitelji ili neki drugi gospodarski subjekt.

Otkupitelji su svojevrsni investitori koji nedospjele eRačune mogu otkupiti u samo nekoliko klikova i tako ostvariti veći prinos nego da novce drže u banci.

Ono što je važno naglasiti je da je PlatiMe prva hrvatska platforma za prodaju nedospjelih eRačuna na brz, siguran i transparentan način.

Svi korisnici servisa mojeRačun mogu koristiti platformu i izložiti svoje eRačune na prodaju u trenutku izrade eRačuna ili naknadno, nakon što su već poslali dokument.

Pošiljatelj eRačuna sam određuje prodajnu cijenu ili ga prodaje po ponudi otkupitelja. Elektronički račun može biti izložen na platformi onoliko dugo koliko to odluči prodavatelj, ali ponude koje zaprimi u određenom danu, vrijede samo taj dan.

To znači da ponuda prestaje vrijediti, a da sljedeći radni dan započinje novi ciklus prikupljanja ponuda na PlatiMe.

Kada pošiljatelj prihvati ponudu otkupitelja, kupoprodaja nedospjelih potraživanja može se realizirati u pet minuta, a to dobavljaču proizvoda ili pružatelju usluga omogućuje niže troškove financiranja i trenutno poboljšanje likvidnosti.

Prodaja nedospjelih računa

Kao primatelji eRačuna, javni i sektorski naručitelji mogu sudjelovati na PlatiMe i tako pokazati financijsku odgovornost i bolji partnerski odnos prema  gospodarskim subjektima s kojima posluju.

Naime, prodaja nedospjelih računa na platformi ukida potrebu za sudjelovanjem financijskih institucija jer je to model koji pruža brži i transparentniji postupak dolaska do izvora financiranja za korisnike.

Naprimjer, obrtnik koji je izradio ulazna vrata za zgradu svoje općine, više ne mora čekati 60 dana kako bi naplatio svoju uslugu. Izlaganjem računa na PlatiMe, koji će općina kao naručitelj potvrditi na PlatiMe, dobiva mogućnost naplatiti uslugu u danu izdavanja računa.

Javni naručitelji i financiranje

Općina će i dalje svoje obveze podmiriti u visini stvarnog nastanka troška u valuti plaćanja, ali ne pošiljatelju (dobavljaču), nego otkupitelju.

Ovakva financijska injekcija može biti prevaga u likvidnosti tog obrtnika jer će imati brzi priljev novca za ulaganje u daljnji razvoj poslovanja zahvaljujući racionalnoj odluci općine.

Novac koji je obrtnik zaradio i koji će uložiti u nove poslove posredno će opet donijeti korist toj općini jer će potencijalno doći do novih zapošljavanja ili povećanja poreznih davanja za proračun.

Sudjelovanje na platformi javne naručitelje ne košta ništa, ali im može donijeti uštede i to na vlastitim potraživanjima. Kao i drugi primatelji, mogu ponuditi ponuditi prijevremeni otkup vlastitih računa i time ostvariti diskont i zaraditi na svome trošku, a time pomoći i svojim dobavljačima.

Ako i ne iskoriste pravo prvokupa, već registracijom na Platime javni i sektorski naručitelji  omogućuju nesmetani priljeva novca svojim dobavljačima kroz raniju naplatu obaveza.

Prednosti PlatiMe za sudionike

Izlistanjem eRačuna na PlatiMe pošiljatelji imaju mogućnost poboljšati likvidnost, smanjiti troškove financiranja te jednostavnije i brže ugovoriti i realizirati financiranje.

Primatelji pak smanjuju rizik, dinamički upravljaju likvidnošću i ostvaruju mogućnost povećanja efekta nabave kroz niže cijene.

Kada govorimo o prednostima za otkupitelje, osim povećanja tržišta prodaje i snižavanja troškova poslovanja, u poziciji su graditi imidž kroz sudjelovanje u inovativnim rješenjima.

Možemo zaključiti da poslovni subjekti mogu naplatiti svoja nedospjela potraživanja već u danu izdavanja eRačuna na platformi i tako ne samo očuvati likvidnost, nego priskrbiti svježi kapital koji mogu odmah uložiti u daljnje poslovanje ili uložiti višak kapitala kako bi na njemu dodatno zaradili.

Ostavi komentar