Izjava o zaštiti
podataka

ugovor-ikona

Tvrtka Elektronički računi d.o.o. (Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka -- GDPR) koristi procedure i tehnologije koji na najbolji način osiguravaju vašu privatnost. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika kao i druge podatke vezane uz pružanje usluga, sukladno važećim propisima iz područja zaštite podataka, a u svrhu korištenja uslugama koje pruža. Ispitanik u svakom trenutku ima pravo na pristup, izmjenu ili dopunu, brisanje („pravo na zaborav“), ograničavanje obrade, prenosivost osobnih podataka, kao i pravo na podnošenje prigovora Voditelju obrade i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka te pravo na povlačenje dane privole. Osobni podaci Ispitanika čuvaju se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno, u slučajevima kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, čuvaju se kroz zakonom propisani period (npr. računovodstvena i arhivska građa). Voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni, te poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka Ispitanika od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi djelatnici Voditelja obrade obvezali su se na povjerljivost podataka. Svi Izvršitelji obrade koje Voditelj obrade koristi su se obvezali na primjenu potrebnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite podataka.

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Voditelj obrade nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba.        

Za sve upite vezane uz zaštitu osobnih podataka Ispitanik se može obratiti službeniku za zaštitu podataka na 042 208 260 ili na gdpr@moj-eracun.hr

Za sve ostale upite obratite se našem digitalnom asistentu, na telefon 01 7777 810 ili na mail info@moj-eracun.hr