Pravo prvokupa kod otkupa potraživanja

Otkup potraživanja na PlatiMe se može dogovoriti direktno između pošiljatelja i primatelja eRačuna, bez posredstva otkupitelja ili financijskih institucija.

Na PlatiMe mogu sudjelovati pošiljatelji i primatelji eRačuna te otkupitelji koji nedospjele eRačune mogu otkupiti u samo nekoliko klikova, a jedan poslovni subjekt na platformi može sudjelovati u sve tri uloge.

Primatelji eRačuna koji sudjeluju na PlatiMe time smanjuju rizik, dinamički upravljaju likvidnošću i ostvaruju mogućnost povećanja efekta nabave kroz niže cijene.

Ono što je važno znati jest da svaki primatelj (kupac) ima pravo prvokupa svojih nedospjelih računa.

To se zove prijevremeno financiranje jer se otkup potraživanja može dogovoriti direktno između pošiljatelja i primatelja, bez posredstva otkupitelja ili financijskih institucija.

Prodaja duga

Pošiljatelji najčešće izlažu na PlatiMe kada ne žele ili ne mogu čekati 30 ili 60 dana kako bi naplatili račune u valuti koji su dali svome kupcu, primatelju eRačuna. 

Takvi računi izlažu se uz određeni diskont, što je odlična poslovna prilika za same primatelje koji imaju višak likvidnosti jer su u poziciji otkupiti vlastita potraživanja uz diskont.

Tako tvrtka pošiljatelj eRačuna dolazi do kapitala koji joj omogućava likvidnost, a tvrtka primatelj zarađuje na višku kapitala.

Pravo prvokupa

Za izlaganje eRačuna na PlatiMe, primatelj (kupac) mora pošiljatelju dati svoju suglasnost i potvrditi ispravnost, odnosno odobriti račun u segmentu formalne i računske kontrole. 

Tada izloženi eRačun postaje vidljiv otkupiteljima koji ga mogu otkupiti po traženoj cijeni ili dati svoju ponudu. No, prije nego svoj dug prepusti otkupitelju, primatelj može razmotriti da iskoristi pravo prvokupa na PlatiMe.

Primatelj koji je registriran na platformi, ima uvid u sve svoje ulazne eRačune, čak i ako ih pošiljatelj nije ponudio za prodaju. To mu otvara mogućnost da pošalje ponudu svom dobavljaču za prijevremeno plaćanje eRačuna uz određeni diskont.

Zakonsko pravo prvokupa

Primatelj eRačuna (kupac) može iskoristiti zakonsko pravo prvokupa i uz diskont otkupiti vlastiti račun na PlatiMe. Primatelji eRačuna s viškom likvidnih sredstava mogu ostvariti značajnu uštedu kroz prijevremeno plaćanje dugovanja.

Osim toga, mogu zaraditi na vlastitom višku likvidnosti i usput ojačati dobre partnerske odnose s dobavljačem.

Primatelji eRačuna koji koriste pravo prvokupa i otkup dugovanja, odnosno otkup nedospjelih eRačuna mogu ostvariti veći prinos za isto vremensko razdoblje u usporedbi s depozitom u banci i to s minimalnim rizikom.

Postupak naplate potraživanja

Primatelj može otkupiti vlastiti eRačun na tri načina:

  • slanjem izravne ponude pošiljatelju za prijevremeno plaćanje,
  • prihvaćanjem tražene cijene pošiljatelja ili
  • slanjem ponude za otkup eRačuna s iznosom nižim od traženog iznosa pošiljatelja

Izravna ponuda za otkup dugovanja sadrži diskontirani iznos ukupne vrijednosti eRačuna ako pošiljatelj nije pripremio eRačun za izlaganje, odnosno nije definirao traženu otkupnu cijenu.

Prihvaćanje tražene cijene pošiljatelja događa se u slučaju kada je pošiljatelj pripremio eRačun za izlaganje, a kupac ili primatelj eRačuna je odlučio iskoristiti pravo prvokupa po traženoj cijeni.  

Ako se pošiljatelj odluči za treću opciju, a to je slanje ponude za otkup eRačuna s iznosom nižim od traženog iznosa pošiljatelja, tada ponuda postaje vidljiva i ostalim sudionicima na platformi i može biti nadmašena.

Preuzimanje potraživanja

Ako primatelj nije dovoljno likvidan da iskoristi pravo prvokupa ili posluje na način da račune ne plaća prije dospijeća, svejedno igra veliku ulogu u procesima kada se odvija preuzimanje potraživanja.  

Odobravanjem računa pošiljatelja, primatelj sudjeluje u izravnom financiranju svojih dobavljača jer im otvara priljev svježeg kapitala otkupitelja bez suvišne papirologije. 

Kako se knjiži kupnja potraživanja uz diskont

Proces kupoprodaje eRačuna na PlatiMe je brz, siguran i transparentan, a ugovor između pošiljatelja i otkupitelja se generira automatski po zaključenju transakcije.

Pošiljatelj eRačuna prihvaća ponudu otkupitelja koja može biti po traženoj cijeni ili cijeni koju je ponudi otkupitelj, ako je pošiljatelj na to pristao.

Ponuda se prihvaća jednim klikom nakon čega se automatski generira eUgovor koji otkupitelj i pošiljatelj eRačuna potpisuju naprednim elektroničkim potpisom s osobne iskaznice (AKD-ov eOI) ili putem FINA-inog PKI certifikata.

Tražbina se prenosi Ugovorom o otkupu nedospjelog potraživanja kojim se otkupitelj obvezuje platiti tražbinu pošiljatelju za prihvaćeni iznos otkupa.

Primatelju se šalje obavijest o promjeni stvarnog primatelja novčanih sredstava po dospijeću eRačuna, odnosno s pošiljatelja na otkupitelja nedospjelog duga, a postupak naplate potraživanja odvija se iza platforme PlatiMe

Uspjeh platforme PlatiMe pokazao je da tržište prepoznaje mogućnosti koje proizlaze iz izravnog financiranja između pojedinaca bez posredstva financijskih institucija.

Ostavi komentar